Kompletní servisní činnost pro FVE

Víte, že…

Fotovoltaická elektrárna může být při neodborné instalaci nebo zanedbané údržbě nikoliv dobrý sluha, ale velmi zlý pán? Jedná se o elektrické zařízení, kde je na straně panelů dosahováno velmi nebezpečného stejnosměrného napětí až několika stovek voltů! Jako pro každé elektrické zařízení i pro Vaši FVE platí povinnost dle ČSN331500 provádět pravidelně revize elektrického zařízení. Po uplynutí lhůty, která je pro převážnou většinu instalací 4 roky, má provozovatel FVE povinnost nechat vypracovat periodickou zprávu o revizi elektrického zařízení.

Naši technici se pravidelně v praxi setkávají s velmi neodborně provedenými instalacemi FVE, kde je jen otázka času, kdy se stane nějaká porucha nebo úraz. Kromě zcela prioritní otázky bezpečnosti Vašeho domova, firmy, chaty nebo výrobní haly je zde i nezanedbatelná stránka ekonomická. Při případném požáru je nutné předložit pojišťovně platnou revizi elektrického zařízení. V opačném případě je velmi obtížné se domáhat náhrady škody od pojišťovny.

Nechte si zkontrolovat Vaši FVE odborníkem!

Proč je servis FVE důležitý?

Nabízíme

Objednávka

Servisní prohlídka FVE

 • Servisní prohlídka FVE
  Provedeme kontrolu všech částí Vaší FVE, FV panelů, střídačů, kabeláže, konstrukce, rozvaděčů, podíváme se na možnosti zlepšení využití vyrobené elektřiny, projdeme společně části, které je vhodné kontrolovat častěji, osvěžíme Vám obsluhu střídačů a 4Q elektroměru, společně projednáme Vaše postřehy a požadavky.
 • Vypracování zprávy o provedené revizi elektrozařízení dle ČSN331500
 • Vypracování zprávy o provedené prohlídce FVE + návrh dalšího postupu
  Zpráva o provedené prohlídce má platnost 3 roky. Po provedení servisní prohlídky a vypracování zprávy garantuje společnost TERMS a.s. provozovateli FVE servisní pohotovost a provedení zásahu do tří pracovních dnů od nahlášení poruchy za zvýhodněných podmínek!
 • ZDARMA: termovizní kontrola FV panelů a elektroinstalace
  (Upozornění: rozsah termovizní kontroly bude proveden dle možností přístupu k FV panelům.)

Cena již od 1 999 Kč bez DPH

Nechat si vypracovat nezávaznou nabídku

O společnosti

Společnost TERMS a.s. se od roku 1991 zaměřuje na automatizaci, telekomunikační techniku, datové služby a energetiku. V Českých Budějovicích disponujeme plně vybaveným skladovacím a výrobním areálem s 80ti vysoce kvalifikovanými zaměstnanci, nejméně 70ti členným týmem našich externích spolupracovníků, jakož i řadou spolupracujících partnerských firem a akademických institutů po celé Evropě.

Díky zkušenostem našich pracovníků z oblasti automatizace, telekomunikace, řídících systémů, průmyslové energetiky a fotovoltaiky dokážeme nabídnout komplexní služby! Nabízíme našim zákazníkům individuální přístup, kvalitní a prověřené značkové komponenty a vysokou odbornost členů našeho týmu podpořenou zkušenostmi.

Doplňkové služby

 1. Máte FVE zapojenou do stávajících rozvodů elektrické energie v domě, tak aby bylo spotřebováno co nejvíce vyrobené elektrické energie z FVE ? Nechte si od nás provést měření spotřeby elektrické energie na jednotlivých fázích a navrhnout pro Vás optimální řešení.
 2. Umíte využít maximum vyrobené energie? Pro zvýšení spotřeby elektrické energie z FVE instalujeme zařízení GreenBono nebo Wattrouter, které jsou schopny přesměrovat přebytky elektrické energie z FVE do zařízení, jako jsou bojlery, přímotopy, podlahové topení, akumulační nádrže a jiné.
 3. Disponujeme vlastní ELCD laboratoří pro testování FV panelů (odhalíme mechanicky poškozené články nebo přerušené kontakty).
 4. Provádíme Flash testy panelů – VoltAmpérová charakteristika panelu.
 5. Nabízíme kompletní poradenství v oblasti energetiky a využití obnovitelných zdrojů (zpracování studií, energetických auditů a posudků dle zák. 406/2000Sb).
 6. Pro Váš záměr vypracujeme studii proveditelnosti, dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavení povolení (DSP), dokumentaci pro výběrové řízení, realizační projekty a projekty skutečného provedení.
 7. Zajistíme veškerou inženýrskou činnost pro Váš záměr od projednání s účastníky územního i stavebního řízení až po kolaudaci.
 8. Pro Vaše stavby nabízíme výkon autorského a technického dozoru investora autorizovanými inženýry s bohatými zkušenostmi v oblasti energetiky.

Nechat si vypracovat nezávaznou nabídku

Kontakty

TERMS a.s.
Planá 67, 370 01 České Budějovice
kontaktní osoba: Mgr. Aleš Faust
e-mail: fve-servis@terms.eu
telefon: +420 724 802 411